JUHA HÄNNINEN

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, majuri res. turvallisuuspäällikkö evp, teologian maisteri, liikunnanohjaaja AMK ja neljän tyttären isä

Minulle tärkeitä asioita

Koti, Rakkaus ja isänmaa ovat arvomaailmaani. Talous on saatava kuntoon. Velaksi eläminen ei voi jatkua. Yhteiskuntana tarvitsemme elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. En hyväksy, että lapsemme ja lastenlapsemme maksavat meidän syömävelkamme. Enää ei äänestäjiä voi miellyttää lupaamalla aina vain parempaa, nyt on saatava perusasiat kuntoon ja säästäväisyys hyveeksi. Julkinen kunta- ja valtiontaloutemme ovat paisuneet erityisesti hallinnon osalta.

 

Turvallisuus on ihmisen perustarpeita, näistä asioista emme voi enää tinkiä. Puolustusvoimat, poliisi ja energian omavaraisuus ovat turvallisuutemme kulmakiviä.

 

Työttömyys tuhoaa ihmisen, nyt pitää löytää nuorille työ- ja opiskelupaikkoja, mielekästä tekemistä, päämäärää elämään ja valoa tulevaisuuteen.

 

Sydäntäni lähellä ovat lapset, nuoret, liikunta, vammaiset, sotaveteraanit ja vanhukset. Se miten huolehdimme vähäosaisistamme ja heikoista kuvastaa yhteiskuntaamme.

 

Pidän arvokkaana liikunnan harrastamista, koska muuten lähitulevaisuudessa on odotettavissa työkyvyttömien, tuki- ja liikuntaelin- sairauksista kärsivien sekä sydän- ja verenkiertotauteja sairastavien muodostama aikapommi.

Liikunnan avulla pystymme saamaan lapset ja nuoret pois kadulta terveiden harrastusten pariin ja tarjoamaan kiinnostavan, terveen elämäntavan. Liikunta vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta terveiden valintojen tekemiseen.

 

Tarvitsemme monipuolisia  mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Liikuntapaikkojen rakentaminen on säästämistä pitkällä tähtäimellä. Euro liikunnalle on enemmän kuin kaksi euroa säästetyissä sosiaali- ja terveysmenoissa. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana noin 1,5 miljoonaa euroa.

Jos tämän päivän ihmiset eivät ymmärrä muita arvoja kuin raha, niin puolitoista miljoonaa euroa on paljon rahaa. Meidän on tehtävä kaikkemme lastemme ja nuortemme syrjäytymisen estämiseksi.

 

Maahanmuuttopolitiikka tarvitsee tehostamista.

MIKÄ UHKAA TURVALLISUUTTAMME?

Turvallisuus on ihmisen perustarve. Vielä muutama vuosi sitten Suomen puolustusministeri sanoi, että maamme kolme suurinta turvallisuusuhkaa on 1. Venäjä, 2. Venäjä ja 3. Venäjä.

Tällä hetkellä Suomen ja koko Euroopan suurin uhka on hallitsematon maahanmuutto. Tilanne ei missään tapauksessa ole myöskään ohi, vaan tulee jatkumaan. Afrikan ja Lähi-Idän väkimäärä kaksinkertaistuu muutamassa kymmenessä vuodessa ja arvioiden mukaan sieltä on tulossa Eurooppaan miljoonia nuoria miehiä. Näin suurta määrää tulijoita yhteiskuntamme ja taloutemme ei kestä. Voimme toki tuhota Euroopan hyvinvoinnin, jos niin haluamme. Ymmärrän pelon ja hädän mikä monilla konfliktialueilla on, mutta auttamisen pitää tapahtua ennen kaikkea paikan päällä ja siellä missä avun tarve on todellinen. Mitään ei saavuteta siirtämällä tulijoiden mukana Eurooppaan samat ongelmat, jotka ovat heidän lähtömaissaan. Pakolaiset eivät mene Amerikkaan, Australiaan, Aasiaan, eikä Venäjälle, he tulevat Eurooppaan. Schengen-alueen rajavalvonta tulee saada kuntoon.

 Työperäistä maahanmuuttoa tarvitsemme, mutta hallitsemattomaan maahanmuuttoon liittyy paljon myös muita vakavia riskejä ja uhkia, joiden tunnistaminen ja tiedostaminen on vielä puutteellista. Osalla tulijoista on erilainen suhtautuminen kulttuuriin ja siihen liittyvät uskomukset ja asenteet; naisiin, sukupuolivähemmistöihin ja muiden uskontojen edustajiin - eivät ole tästä ajasta. Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden tulee oppia, ymmärtää ja omaksua suomen kieli, tavat ja kulttuuri. Tähän ei ole vaihtoehtoja. Ei voi olla niin, että pelkästään suomalaiset sopeutuvat ja suvaitsevat.

 Tämä ei ole vain perussuomalaisten asia Suomessa. Tämä on koko yhteiskunnan asia. Meidän pitää pystyä avoimesti, ilman kiihkoa, keskustelemaan näistä laaja-alaisesti turvallisuuteen, talouteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Se keskustelu on avattava viimeistään nyt. Nykymuotoisen sosiaaliturvan rajoittamista Suomen kansalaisiin on selvitettävä, jotta ehkäistään hyvinvointivaltiomme opportunistinen hyväksikäyttö.

Luvattomasti maassa olevat ihmiset pitää pystyä poistamaan nopeasti. Tätä prosessia on kehitettävä ja tehostettava. Äsken Vihreitten Aino Pennanen vastusti lentokoneessa palautuspäätöksen saaneen palautusta. Hän ei edes tiennyt, mikä palautuksen syy oli. Hän kuitenkin katsoi oikeudekseen vastustaa lentohenkilöstöä ja poliisia virkatehtävissään. ”Pakko”-sanaa eräät tahot käyttävät mielellään. Pakkolaitkin kuulostavat trendikkäältä. Pakkopalautuksia ei tarvittaisi, jos luvattomasti maassa olevat ihmiset ymmärtäisivät käyttää mahdollisuuteensa vapaaehtoiseen poistumiseen. Meillä on olemassa lait ja säädökset, joita kaikkien on maassamme noudatettava.

 

Energiataloutemme omavaraisuutta on parannettava. Lisäämällä painopistettä

bioenergiaan saamme työllistettyä alueemme ihmisiä ja pystymme

vähentämään riippuvaisuutta tuontienergiasta. Tuomme joka vuosi

7-9 miljardin euron arvosta energiaa.

Energiasta yli puolet tuodaan Venäjältä, mikä aiheuttaa merkittävän riskin, josta on päästävä eroon.

Kuvagalleria

Yhteystiedot

JUHA

HÄNNINEN

Torikatu 4 A 12

90120 Oulu

0400 340 359

juha.hanninen@ouka.fi

 

Kampanjapäällikö Mervi Haahti

mervi.haahti@gmail.com

040 772 0036

 

 

Nimi: Juha Hänninen Vaalitili

IBAN: FI16 2168 2000 118851

BIC: NDEAFIHH