Liikunta

on lääke.

Sydäntäni lähellä ovat lapset, nuoret, liikunta, vammaiset, sotaveteraanit ja vanhukset. Se miten huolehdimme vähäosaisistamme ja heikoista kuvastaa yhteiskuntaamme.

Pidän arvokkaana liikunnan harrastamista, koska muuten lähitulevaisuudessa on odotettavissa työkyvyttömien, tuki- ja liikuntaelin- sairauksista kärsivien sekä sydän- ja verenkiertotauteja sairastavien muodostama aikapommi.

Liikunnan avulla pystymme saamaan lapset ja nuoret pois kadulta terveiden harrastusten pariin ja tarjoamaan kiinnostavan, terveen elämäntavan. Liikunta vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta terveiden valintojen tekemiseen.

Tarvitsemme monipuolisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Liikuntapaikkojen rakentaminen on säästämistä pitkällä tähtäimellä. Euro liikunnalle on enemmän kuin kaksi euroa säästetyissä sosiaali- ja terveysmenoissa. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana noin 1,5 miljoonaa euroa.

Jos tämän päivän ihmiset eivät ymmärrä muita arvoja kuin raha, niin puolitoista miljoonaa euroa on paljon rahaa. Meidän on tehtävä kaikkemme lastemme ja nuortemme syrjäytymisen estämiseksi.

   © 2020 Admacom. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Youtube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Youtube Icon
  • Black Instagram Icon