Liikunta

on lääke.

Sydäntäni lähellä ovat lapset, nuoret, vammaiset, sotaveteraanit ja vanhukset. Miten huolehdimme vähäosaisista ja heikoista kuvastaa yhteiskuntaamme.

Liikunta luo pohjan fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Liikunnan puutteesta seuraa tuki- ja liikuntaelinten sekä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia ja työkyvyttömyyttä, mitkä muodostavat lähitulevaisuudessa aikapommin.

Liikunnan avulla pystymme saamaan lapset ja nuoret terveiden harrastusten pariin ja tarjoamaan kiinnostavan, terveen elämäntavan. Liikunta vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta ja antaa eväitä elämästä selviytymiseen.

Monipuolisten liikuntapaikkojen rakentaminen on säästämistä pitkällä tähtäimellä. Euro liikunnalle on enemmän kuin kaksi euroa säästetyissä sosiaali- ja terveysmenoissa. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,5 miljoonaa euroa. Jos tämän päivän ihmisten arvona on vain raha, niin puolitoista miljoonaa euroa on paljon rahaa. Meidän on tehtävä kaikkemme lastemme ja nuortemme syrjäytymisen estämiseksi.