Etsi
  • Juha Hänninen

Äänestä turvallisen kotisi puolesta


Tulevissa kuntavaaleissa on kyse myös kuntalaisten arjen turvallisuuden varmistamisesta. Se tarkoittaa olosuhteita, joissa jokainen oululainen voi kokea oman henkilökohtaisen arkensa turvalliseksi.

Elämme aikaa, jolloin kohtaamme uhkia, riskejä ja turvattomuutta. Vaikka meillä on edelleen kokonaisuutena turvallinen ympäristö elää, kasvaa ja kehittyä, on nähtävissä myös huolenaiheita.


Nuorten tekemät vakavat rikokset ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Näihin liittyy yhä useammin huumeiden käyttö, myynti ja velanperintä. Turvallisuusalan asiantuntijoiden tekemien havaintojen perusteella riskit ovat vahvasti läsnä myös Oulussa.


"Vaikka meillä on edelleen kokonaisuutena turvallinen ympäristö elää, kasvaa ja kehittyä, on nähtävissä myös huolenaiheita."

Kaikilla pitää olla oikeus turvallisuuteen työelämässä, harrastuksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja kaduilla ilman väkivaltaa, kiusaamista ja syrjityksi tulemista.


Kouluissa on lisättävä henkilöstön ja oppilaiden ymmärrystä kiusaamisen ja väkivallan vaikutuksista. On kyettävä puuttumaan lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja tehokkaasti. Kiusaamiselle on oltava aina nollatoleranssi.


Ennaltaehkäisevällä työllä on mahdollisuus estää katastrofi. Nyt on tärkeää muodostaa oikea tilannekuva, luoda edellytykset ongelmien korjaamiseksi ja saada kaikki mukaan tähän työhön.


Lapsille, nuorille ja perheille on varmistettava riittävä tuki. Terapiatakuu ja mielenterveyspalvelut on saatava ajan vaatimusten mukaiselle tasolle. Poliisin resursseja on lisättävä, jotta pääsemme reagoimaan ongelmiin nopeasti ja tehokkaasti. Politiikkojen tehtävä on varmistaa oululaisille turvallinen arki. Tämä on tärkeä arvovalinta, äänestä kevään vaaleissa turvallisen kotisi puolesta.


Pidetään huolta ja välitetään, aivan kaikista.


Juha Hänninen


kaupunginvaltuutettu


kuntavaaliehdokas (kok.)


Oulu

15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki