Etsi
  • Juha Hänninen

Arjen turvallisuuden puolesta

Tulevissa aluevaaleissa on kyse ihmisten arjen turvallisuuden varmistamisesta. Se tarkoittaa olosuhteita, joissa jokainen voi kokea oman henkilökohtaisen arkensa turvalliseksi. Politiikkojen tärkein tehtävä on varmistaa ihmisten turvallinen arki Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa. Ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alussa. Pelastuslaitos hoitaa ensivastetoimintaa myös jatkossa, kuten tähänkin saakka.

Pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen järjestettäväksi. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät jatkossa myös alueesi pelastustoimen asioista. Sen palveluista tärkeimmät ovat tulipalojen sammuttaminen ja pelastustoiminta niin liikenteessä, kuin muualla. Paikallisena turvallisuuden takaajana onnettomuuksien ehkäiseminen on pelastuslaitosten keskeinen tehtävä. Se toteutetaan muun muassa palotarkastusten, rakentamisen ohjauksen, turvallisuuskoulutusten ja viestinnän avulla. Lisäksi pelastustoimi auttaa alueensa toimijoita varautumaan eri häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä huolehtii väestönsuojelusta. Sopimuspalokunnat ovat kiinteä osa pelastuslaitosten organisaatioita. Niiden riittävien resurssien turvaaminen on varmistettava koko uudella hyvinvointialueella.

Pohjois-Pohjanmaa on ainoa alue, jossa pelastuslaitoksia yhdistetään. Alueen väestön avunsaannin näkökulmasta aluejaolla ei ole merkitystä. Kohteeseen hälytetään aina lähin, nopein ja tarkoituksenmukaisin yksikkö apuun hallinnollisista aluerajoista riippumatta.

Edellytän, että pelastustoimen tarvittavien resurssien turvaaminen varmistetaan tulevaisuudessa. Pelastustoimessa on valtakunnan tasolla n. 81 M€ vaje rahoituksessa mm. varallaolojärjestelmän purkaminen ja toimintavalmiuden kehittäminen sekä investointivelka: paloasemakiinteistöt ja kalusto. Siitä Pohjois-Pohjanmaan osuus on n. 3,3 M€. Nykyistä palvelutasoa ja palveluverkkoa ei kyetä ylläpitämään ilman lisärahoitusta. Pahimmillaan tämä johtaa turvallisuustason laskuun syrjäseuduilla, kun resursseja joudutaan priorisoimaan.

Pelastustoimi on erittäin tärkeänä osana sisäistä arjen turvallisuutta ja turvallista Suomea. Pidetään huolta ja välitetään - aivan kaikista! Poliittisten päättäjien tärkein tehtävä on varmistaa ihmisten turvallinen arki.

Juha Hänninen

Kaupunginvaltuutettu Oulu

Aluevaaliehdokas (kok.)

Turvallisuuspäällikkö evp.

23 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki