Etsi
  • Juha Hänninen

OULUN PALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN

Väittämä, että Kokoomus ei välitä pienipalkkaisista ihmisistä, ei pidä paikkaansa. Meillä on kokemusta ja ymmärtämystä elämästä, sen laajassa kirjossa. Erityisesti vähäosaisista ja heikoimmista meidän velvollisuus on kantaa huolta. Poliitikot ovat valittu tekemään päätöksiä myös ikävistä ja välttämättömistä asioista. Kansalaispalauteen herkkä kuuntelu antaa päättäjälle seuraavat vaihtoehdot, joita missään nimessä ei toivota tehtävän: kunnallisveroa ei saa korottaa, velkaa ei pidä lisätä, kunnan omaisuutta ei saa myydä, palveluiden laadusta ei saa tinkiä eikä niitä saa karsia. Palveluja ei saa myöskään ulkoistaa eikä henkilökuntaa irtisanoa, eikä lomauttaa. Veroja korottamalla emme luo yhtään uutta työpaikkaa, emmekä paranna ihmisten ostovoimaa. Rakenteellisia kestäviä ratkaisuja on päättäjiltä odotettu ja vaadittu. Talousarviossa 2021 Oulun talouden alijäämän (50 M€) tasapainottamiseksi ja vuosittaisen (100 M€) lisävelan välttämiseksi on kuitenkin päättäjien tehtävä jotain. Kaupunginvaltuusto kokous 05.10 ja sen ulkoistamistoimenpiteiden hyväksyminen vaativat hieman taustoitusta. Me äänestimme ulkoistuksien puolesta. Miksi? Vaihtoehto olisi ollut henkilökunnan lomauttaminen ja mahdolliset irtisanomiset. Nyt liikkeenluovutuksella työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä saavutettuine etuineen entisellä palkalla kilpailutuksen jälkeen uuden työntantajan palvelukseen. Kyseessä ovat toimialat, joissa vallitsee aito yritysten välinen kilpailu ja joilla vallitsee ilmeinen työvoimapula. Tästä seuraa, että ulkoistamisen takia kukaan työntekijä ei joudu lomautetuksi tai irtisanotuksi. Uskomme tämän olevan työntekijän kannalta parempi ratkaisu. Säästöjen toteutumisesta tällä menetelmällä on esitetty epäilyjä. On luotu kauhuskenaarioita ihmiskaupan uhreista siivousalalla, paraatiisisaarien veronkiertäjistä ja kaikesta mahdollisesta tulevaisuuden pahasta. Itse arvostan myös yksityisen palveluntuottajan työntekijän työtä ja panosta. On rehellistä kertoa, että kustannusero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on selkeä. Oulun kaupungin palveluksessa olevan siivoojan lomapäivät ovat 38, mitä etua yksityisellä sektorilla ei ole. Heidän palkkansa on yksityistä sektoria parempi. On totta, että julkisen sektorin työeläkemaksut ovat korkeammat kuin yksityisellä. Tutkimukset osoittavat, että yksityinen sektori pystyy toteuttamaan hyvin laadukkaat palvelut monilla toimialoilla. Tarvitaan kaupungilta kilpailuosaamista, on osattava kirjata sopimukseen, tarkasti mitä halutaan - tuossa on oltava parasta osaamista. On oltava jatkuva tehokas valvonta, johon kuuluu myös ilmapiiri ja työn tekijöiden tyytyväisyyskyselyt. Jos tehtyä sopimusta ei noudateta, niin sanktiot tulee olla niin kovat, että se tuntuu. Eikä tällöin ainakaan tahallisia laiminlyöntejä tule. Kilpailuttamiseen kuuluu myös, se että saamme alueeltamme työllistettyä mikro- ja pienyrittäjiä. Yrittäjät pitävät Oulussa ja maassamme julkisen puolen pystyssä. Yrittäjyyttä tukemalla saamme lisää työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia, selviämme tästäkin yhdessä. Kaupunginvaltuuston ulkoistamistoimenpiteitä ei tehty minkään työntekijäryhmän kiusaamiseksi, vaan oululaisten veronmaksajien eduksi. Kyseessä olivat rakenteelliset säästötoimet tuleville vuosille, joita on valmisteltu pitkään. Toteutuvatko nuo säästöt? On erittäin tärkeää huomata, että kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi ponnen, jossa todetaan mm: "Kaupunginhallitus saa selvityksen ulkoistuksen vaikutuksista palveluiden laatuun sekä saatavuuteen, työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tarvittaessa harkitsee ottaa toiminnot takaisin omaksi tuotannoksi". Tämä osoittakoon sen, että ikävät päätökset tehdään vastuullisesti mahdollisimman pienillä vaurioilla ja niiden vaikutuksia tarkasti seurataan. Kun on valittavana vain huonoja vaihtoehtoja (ruton ja koleran välillä) eivät päätökset ole helppoja. Näitä päätöksiä emme halua tehdä, mutta olemme pakon edessä. Se vaihtoehto, että ei tehdä mitään, ei ollut nyt vaihtoehto. Talouden tasapainottamisesta ja sen tarpeellisuudesta olemme yksimielisiä, tässä kaupungissa. Juha Hänninen 0400340359


45 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki