Etsi
  • Juha Hänninen

Tarvitsemmeko lisää huumeita Suomeen?

Vihreiden puoluekokousaloitteessa ehdotetaan, että kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti tulisi sallia. Perusteluosiossa viitataan muista maista saatuihin kokemuksiin ja siihen että nykyinen huumausainepolitiikkamme ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja. Ehdotus on vastuuton ja perustelut ontuvat. Kannabiksen käytön vapauttamisella ja haittoja edelleen lisäämälläkö ratkaistaisiin ongelmia? Huumeilla on taloudellisesti merkittävät pimeät markkinat ja joku aina hyötyy taloudellisesti siitä, että toiset pilaavat elämänsä huumeitten käytöllä. Aina on myös löydettävissä joku ideologiaan sopiva asiantuntijalausunto puhumaan tämänkin rikollisuuden haaran rangaistuksista vapauttamisen puolesta. Kannabiksen hallussapitoa, käyttöä tai myyntiä ei tule missään tapauksessa sallia. Terveydelle haitallisten aineiden käytön yleistyminen ei saa olla syy sen käytön sallimiseen. Rikollisuus ei parane sillä, että rangaistus poistetaan. Kanadassa on vapautettu kannabiksen käyttöä sillä seurauksella, että opettajat katoavat kouluista koska eivät enää jaksa, eivätkä järjestyksenvalvonnan resurssit monin paikoin enää riitä uusiin tarpeisiin. Asia ei muutu elämän suojelun näkökulmasta oikeutetummaksi, vaikka neljäsosa suomalaisista kertoo kokeilleensa kannabista. Hallussapidon ja käytön laillistaminen olisi tuhon tie monelle nuorelle, joita meidän tulee suojella. Kannabiksen käyttäjällä kognitiivinen toiminta ja ajatuksen juoksu hidastuu. Nuoret altistuvat myös mielenterveyden häiriöille. Kannabis kuormittaa jo nyt psykiatrisia hoitolaitoksia ja päivystyksiä, missä se on yksi nuorten psykoosien syistä. Näistä tapauksista eivät huumeiden vapauttamisen puolesta puhujat ole tietenkään kiinnostuneita. Tarvitsemmeko näitä ongelmia Suomeen lisää? Haluammeko tuhota nuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuus? Autetaan heitä polulla löytämään vahvuutensa, onnistumaan harrastuksissa ja työssä.

20 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki