Etsi
  • Juha Hänninen

Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen

Kirjoitukseni, Forum Oulu, 2.3.2022


Aluevaaleissa valitut valtuutetut ovat aloittaneet työnsä. Vastuu sote-uudistuksen toteuttamisen johtamisesta siirtyy jo maaliskuussa, jolloin valtuusto kokoontuu linjaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen suurista linjoista, strategiasta, organisaatiosta, hallintosäännöstä ja johtamismallista. Aluevaltuustolla on vajaa vuosi aikaa rakentaa alueellinen organisaatio ja toimintamallit sekä antaa palvelulupaukset, joilla se on valmis ottamaan vastuun palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta.

Kuntien sote-kustannusten ja henkilöstön saatavuuden osalta on perusteltua sanoa, että nykymalli ei ole enää mahdollinen liittyen erityisesti väestön ikääntymiseen, koronan hoito- ja palveluvelkaan sekä uusiin lainsäädännön vaatimuksiin mm. hoitajamitoitukseen tai hoitotakuisiin liittyen.

Tavalliselle kansalaiselle hyvinvointialueen rakennustyö on tähän asti voinut näyttäytyä pelkkänä hallintouudistuksena, vaikka tavoite on parantaa palveluiden laatua ja kykyä sietää riskejä muuttuvassa maailmassa isompien hartioiden voimin. Haasteita työssä riittää. Väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Tähän mennessä konkreettiset tiedossa olevat sote-uudistukseen liittyvät muutokset, kuten hallintoyksikköjen määrä ja niihin liittyvät transaktiot, palkkaharmonisointi, uudet potilasdirektiivit ja tiedonsiirron kehittäminen, ovat kaikki luonteeltaan sellaisia, joiden tiedetään lisäävän kuluja. Perusterveydenhuollon hoitotakuuvaatimukset, pandemian aiheuttama hoitovelka ja tiedossa olevat haasteet esimerkiksi mielenterveyspalvelujen parantamisessa ovat myös kustannuksia lisääviä elementtejä. Kustannuksia vähentäviä tekijöitä on lyhyen ja keskipitkän aikavälin tarkastelussa vaikeampi löytää.

Hyvinvointialueen rakennustöissä organisaatiorakenteita joudutaan miettimään uudelleen siten, että perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön yhteispeli toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla tulee välttää uusien raja-aitojen rakentamista vääriin paikkoihin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosvalmisteluryhmä on esittänyt suunnitelmaa, jossa psykiatrinen hoito on liitetty sosiaalipalveluihin. Lääkärit vastustavat linjausta ja kokevat, että se veisi psykiatrista hoitoa lääketieteen erikoisalana taantumuksen tilaan. Sosiaalityö on kuitenkin kyettävä integroimaan terveydenhuoltoon nykyistä tehokkaammin esimerkiksi vanhuspalvelujen, lastensuojelun, vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä sosiaalipäivystyksen osalta. Sosiaalityö ansaitsee nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet.

Hyvinvointialueen rakentamisessa on tunnistettava myös alueiden erityispiirteet. Valtuutettujen on kyettävä toimimaan koko alueen parhaaksi. Palvelut on kyettävä järjestämään aikaisempaa tehokkaammin siten, että myös palveluita tarvitsevat huomaavat uudistuksen johtavan aikaisempaa ripeämpään hoitoon pääsyyn. Työhön tarvitaan ammattitaitoisia tekijöitä, hoitajia, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Julkisten ja yksityisten toimijoiden resurssit on pystyttävä hyödyntämään täysimääräisesti koko hyvinvointialueen parhaaksi. Meillä aluevaltuutetuilla on nyt näytön paikka muodostaa strategia ja palvelulupaus, joka vastaa koko hyvinvointialueemme asukkaiden tarpeisiin.

Juha Hänninen

P-P Aluevaltuutettu (kok.)

6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki