Etsi
  • Juha Hänninen

Turvallisuus ennen kaikkea

Kirjoitukseni Kalevaan


Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut ihmisten turvallisuuden tunteen vakavasti järkkymään Suomessakin. Valtuutettu Paula Himanen totesi Kalevan mielipidekirjoituksessa 5.4. että Kunnallisalan kehittämissäätiön analyysin mukaan Oulu sijoittuu valitettavasti edelleen suurten kaupunkien joukossa siihen ryhmään Jyväskylän, Turun ja Vantaan kanssa, jossa riskienhallintakäytänteet on aktivoitu vasta uudistuneen kuntalain myötä 2012. Ennakoivina ja proaktiivisina erottuvat Espoo, Tampere ja Helsinki, joilla on kymmenen vuoden etumatka uusien riskienhallintakäytäntöjen juurruttamisesta organisaatiossa.” Somessa Himanen jatkoi myös keskustelua aiheesta kertomalla suljetussa turvallisuusseminaarissa kuultua. ”Valtuuston puheenjohtaja totesi, että Oulu olisi riskienhallinnassa ykkönen ja kysyi mihin tutkimukseen valtuuston puheenjohtaja perustaa tuntemuksensa?”

Kirjallisuudesta mainitsen hallintotieteiden ja valtiotieteiden tohtori sekä emeritusvaltiosihteerin Juhani Kivelän akateemisen väitöskirjan, vuodelta 2016 ”Hiljainen hälytys, yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012–2014”. Väitöskirjassa todetaan mm. ”Maakuntakaupungeista Oulu on esimerkki kuntien strategisen johtamisen vastaavista käytännöistä. Oulussa varautumissuunnitelmat on jalkautettu kunnan hallintoon siten, että kunnan normaaliorganisaatiolla on välitön valmius ryhtyä häiriötilanteiden edellyttämiin toimiin. Suunnitelmien ajantasaisuudesta ja koulutuksesta vastaa riskienhallintapäällikkö, osana konsernipalveluja. Järjestelyt näyttävät selkeydessään ja keveydessään taloudellisilta ja tehokkailta. Täällä on erinomainen yhteistoiminta paikallisesti.”

Oma näkemykseni perustuu taustoihini, koulutukseeni, harjoituksiin, havaintoihini ja turvallisuusalan aktiivisten toimijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin pitkältä aikaväliltä. Olen palvellut yli 34 vuotta puolustusvoimissa, turvallisuusalan kouluttajana ja turvallisuuspäällikkönä yhteensä 22 vuotta. Politiikassa olen toiminut Oulun kaupunginvaltuustossa yli 22 vuotta. Turvallisuudesta, varautumisesta, valmiudesta ja riskienhallinnasta olen ollut erityisen kiinnostunut ja tehtäviini liittyen olen seurannut turvallisuusasiaa hyvin läheltä.

Järjestelmällinen riskienhallintatyö alkoi Oulussa vuonna 2008. Venäjän ja Ukrainan tilanne on nyt vaikuttanut nopeasti turvallisuustilanteeseen ja hyvinvointiimme, mutta olemme valmiita kohtaamaan tämänkin haasteen. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa ja johtamista, missä tarvitaan myös hyvää yhteistyötä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti turvaamaan rauhanomainen ja vakaa toimintaympäristö. Tarvittaessa on kyettävä myös suunnanmuutoksiin, jos geopoliittiset ja geotaloudelliset riskianalyysit sitä puoltavat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nopeaa luopumista venäläisestä energiasta.

Silloin kun huomaan, että asioita tehdään hyvin, niin sen myös kerron. Turvallista kevättä.

Juha Hänninen

Oulun kaupunginvaltuuston pj.

14 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki