Näinä epävarmoina aikoina on kuitenkin ensisijaisesti huolehdittava maamme ja kansalaistemme turvallisuudesta. Ideologia ei saa mennä kansallisen turvallisuuden edelle.

Additional menu